Lys i gamle hus, året 2022

Kan over 200.000 tomme hus reddes, settes i stand og komme i bruk igjen? Det er det Fortidsminneforeningen ønsker å finne ut, av gjennom pilotprosjektet Lys i gamle hus. Fra skisse til igangsatt pilotprosjekt Planer for prosjektet, fra målsetning til strategi, budsjett og finansiering, lå endelig ferdig sommeren 2022. Målet er å koble eiere av … Les mer

Månedlig nyhetsbrev for Lys i gamle hus

Fra og med desember 2022 kan du motta et månedlig nyhetsbrev fra prosjektet Lys i gamle hus. Dette kan være av interesse for alle som har et hjerte for gamle hus, de som leter etter drømmeplassen og de som allerede har funnet den! Gode råd Basert på Fortidsminneforeningens kunnskap med bygningsvern siden 1844 vil vi … Les mer

Naust og sjøhus er truet!

Hvert år mister vi gamle hus som enten gir etter for forfall, eller som blir revet. Med ønske om å få en oversikt over situasjonen så startet Riksantikvaren et tjue år langt arbeid med feltarbeid. Nå foreligger resultatet og det er registrert at det er sjøhus og naust er mest utsatt, i forhold til forfall … Les mer

Prosjektet Lys i gamle hus starter opp i fem pilotkommuner

I mange norske bygder er tomme hus med mørke vinduer et trist, men dessverre vanlig, syn. Over 200 000 boliger står ubebodd, hver femte gård står tom. Det ønsker Fortidsminneforeningen nå å gjøre noe med. Etter flere tiår med fraflytning har trenden endret seg. Med bedret infrastruktur og mulighet for en mer fleksibel arbeidshverdag søker … Les mer

Gode eksempler på ny bruk og ombruk

Gamle bygninger ute av bruk og i forfall kan fremstå som håpløse, når de egentlig representerer mange muligheter. Ofte er kvaliteten overraskende bra og bygget kan leve videre i mange år, men rett istandsetting og videre bruk. For å inspirere så har Riksantikvaren delt noen gode prosjekt som viser ny bruk og ombruk av gamle … Les mer