Historie

Det hele begynte med en liten husmannsplass, sett fra et togvindu. I landskapet som føk forbi dukket det opp ei mørk lita husmannsstue på toppen av en åskam. Det var der og da at Tove Elise Ihler fikk idéen om en lysdugnad for første gang. Hvor fint ville det ikke være om den og tilsvarende gamle forlatte hus hadde hadde lys i vinduene. Om så bare for en kveld, sånn at folk som for forbi ville kunne legge merke til dem. Mange tomme hus rundt om i landet vårt ligger der unnselige og i mørke. Hvordan man kunne gi disse fraflytta plassene en sjanse, før det var for sent? 

Lysdugnad den 14.desember 

Gjennom rådgiverjobb i et bygningsvernsenter opplevde ofte Tove at de hun møtte med hjerte for gamle hus trodde de var alene om det. I tillegg opplevde hun at mange manglet kunnskap om tilskuddsordninger og istandsetting, hvordan å redde et ødehus. Tankene ble diskutert med andre innen bygningsvernet og i 2014 ble den første lysdugnaden avholdt.

‘Lys i gamle hus skal være en felles, nasjonal lysdugnad som viser at vi er mange som bryr oss om de gamle husene’ 

Tove Elise Ihler

Budskapet var «Glad i gamle hus? Den 14. desember kan du vise det!». Det skulle være enkelt å delta så folk flest kunne synliggjøre sitt engasjement. Oppfordringen som fulgte var å sette et brannsikkert lys inn i et tomt ødehus, og poste et bilde av det på Facebook. Og interessen var overveldende! Allerede det første året lyste det i over fire hundre ødehus gjennom hele Norges langstrakte land. 

Lysdugnaden ble etterhvert en årlig tradisjon med god deltagelse gjennom sosiale medier og med mediedekning både lokalt og nasjonalt. Engasjementet var såpass at ideen gikk fra én dags arrangement, til å spre bygningsvernglede, øke kunnskap, inkludere og vise inspirerende eksempler gjennom hele året, på Facebook og etterhvert også Instagram. 

Ødehusbevegelsen til Norge! 

Samtidig var den svenske ødehusbevegelsen i sterk vekst, med ‘Jag räddate et ödehus’. Facebook siden hadde blitt en aktiv møteplass for alle som er glad i gamle hus; de som drømte om et hus med sjel og de som vurderte å selge et hus de ikke ikke lenger rådde med. Hus ble omsatt og ildsjeler som satt i gang med istandsetting ble heiet frem. Noen av prosjektene ble tett fulgt av aviser og tv-team noe som igjen økte interessen for ødehus og istandsetting.  

Tove håpet alltid at dette var noe vi kunne få til Norge også. Og med Fortidsminneforeningen med på laget kunne ønsket bli en realitet.

Med foreningens kompetanse på bygningsvern og håndverk, og med lokallag og frivillige i hele Norge er Lys i gamle hus er nå klart for neste kapittel, fra inspirasjon til bygningsvern i praksis. Lys i gamle hus går fra å være en kampanje på sosiale medier til å være et prosjekt som skal jobbe for å få lys i gamle hus, i praksis. Dette er et pilotprosjekt med planlagt oppstart i 2022. Vi satser på gjenbruk og bygningsvern for klima og økt bolyst! Fraflyttede hus er uutnyttede ressurser og en viktig del av bærekraftig stedsutvikling, der tomme hus igjen kan få folk og liv. 

Og i tradisjonstro, hvert år den 14.desember skal det fortsette å lyse i desembermørke, fra alle de gamle husene vi bryr oss om. 

Hovedbildet viser Lys i gamle hus i Lofoten. Fotograf er husets eier, Tone Teige.