Velkommen til Lys i gamle hus

Mange norske kommuner sliter med fraflytting og det jobbes for å snu trenden ved å øke attraktivitet og bolyst. Det legges til rette for jobb og bolig. Men i dette arbeidet er det ofte en ressurs som blir oversett. 

Tall fra SSB peker mot at 211.000 boliger i Norge står ubebodd, de fleste i distriktene. Samtidig er det folk som søker seg ut av byene, som gjerne kunne tenke seg et hus med sjel eller et småbruk.

Lys i Gamle Hus er Fortidsminneforeningens prosjektet for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. Vi har bred erfaring innen bygningsvern, vi har kunnskap om tilgjengelige tilskuddsordninger og vi er en nasjonal frivillig organisasjon med lokal forankring.

I 2022 starter vi opp pilotprosjektet Lys i gamle hus med utvalgte kommuner i Distrikts-Norge. Kan prosjektet bremse fraflytning og øke bolyst? Kan det bidra til en bærekraftig stedsutvikling? Kan det redde tomme forlatte ødehus? Følg med her!