Om Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen er en norsk organisasjon som arbeider for bevaring av fortidsminner og kulturminner, særlig bygninger og bygningsmiljøer. Foreningen ble stiftet 16.desember 1844 og har i dag rundt 8 000 medlemmer, fordelt på fylkesavdelinger og lokallag.

Foreningen engasjerer seg i praktisk bygningsvern gjennom ulike aktiviteter og prosjekter. Den 01.september 2022 gikk Fortidsminneforeningen i gang med ett treårig pilotprosjekt som skal jobbe for å fylle tomme og forlatte hus med både folk og aktivitet igjen. Gjennom bygningsvern og gjenbruk skal det bli Lys i gamle hus.  

Om du ønsker å støtte arbeidet med å ta vare på Norges kulturarv, bli medlem!

Som medlem er du velkommen til å delta på kurs, foredrag, turer og andre arrangementer i regi av foreningen fylkeslag og lokallag. Medlemsmagasinet Fortidsvern, Norges største kulturminnemagasin, sendes ut fire ganger i året, i tillegg til det ukentlige nyhetsbrevet per e-post. Inkludert i medlemskapet er også gratis adgang til foreningens besøkseiendommer, blant dem åtte av landets stavkirker samt gunstige priser på overnatting i historiske omgivelser i Røros og Stavern.

Se mer om medlemskapet og fordeler her; fortidsminneforeningen.no