Våre pilotkommuner

Lys i gamle hus er et pilotprosjekt med oppstart den 1.januar 2022. Hva som startet som en ødehus-bevegelse på sosiale medier blir nå et treårig pilotprosjekt, der vi vil fylle tomme hus med folk og liv. Prosjektet har som målsetning

Gjenbruk, tomme hus tas i bruk på nytt. Sirkulærøkonomi i praksis, som en del av kommunens klimastrategi.

Bygningsvern, fremme lokalt tradisjonhåndverk og byggeskikk gjennom kulturminnevern.

Bolyst, nytte tomme boliger og dermed øke tilflytning og jobbe for styrket attraktivitet og omdømme.

Verdiskapning, la kulturminner fremme kulturarv og stedsidentitet for å tiltrekke seg innbyggere og næringsvirksomhet.

Våre pilotkommuner vil bli publisert her – følg med!