Natur og Ungdom satser på Lys i gamle hus

Under et foredrag om Lys i gamle hus på Natur og Ungdom sin høstakkefest i fjor, ble en spire sådd. Nå vil unge og engasjerte ungdommer være med lå slå et Hammerslag for framtida! I samarbeid med Fortidsminneforeningen Kongsberg og Numedal lokallag og Lys i gamle hus ønsker Akershus, Østfold og Buskerud NU og videreformidle … Les mer

Lys i gamle hus, midtveisseminar i Oslo

Lys i gamle hus er en nasjonal satsning av Fortidsminneforeningen, for at flere gamle hus som nå står tomme skal kunne komme i bruk igjen. Vi har over 30 000 følgere på sosiale medier, som sammen skaper en av Norges største digitale møteplasser for folk som gjerne skulle sett mer lys i gamle hus. I … Les mer

Lys i gamle hus, en modell for bevaring og utvikling

I følge en nylig publisert rapport av NIBR, By- og Regionsforskninginstituttet, er det en rekke gode eksempler på alle mulighetene som ligger i å ta i bruk kulturmiljø, som en samfunnsressurs for distriktsutvikling, reiseliv, miljø og klimautfordringer.  Modellen gir en overordnet ramme for koordinerte prosesser for bevaring og samfunnsutvikling. Fylkeskommuner og kommuner har ansvar for … Les mer

Lys i gamle hus på bygningsvernseminar i Indre Østfold

Hjelp jeg har kjøpt et gammelt hus! Lørdag den 24.februar var prosjektleder for Lys i gamle hus, Bianca Wessel i Ørje i Indre Østfold for å holde et innlegg i anledning et større Bygningsvernsseminar. Eier du et gammelt hus eller leilighet – eller kanskje drømmer du om det, spurte Indre Østfold lokallag av Fortidsminneforeningen. De … Les mer

Grønn liste bekrefter hvorfor vi må gjenbruke hus!

På ett år produserer byggebransjen i Norge i underkant av to millioner tonn avfall, hvor nesten halvparten stammer fra riving av eksisterende bygg. Hvert år river vi omtrent 22 000 bygninger, det vil si over 60 hver dag. Mange av byggene som rives er i strukturelt god stand. Når det besluttes å rive bærekraftige bygninger, … Les mer

Lys i gamle hus på KIK kulturminne-webinar for tidligere Viken

Et viktig steg for å stoppe at hus forfaller er å vite om dem, ved å ha oversikt. Men det handler vel så mye om folk som det gjør om hus. Gjennom Lys i gamle hus kartlegger vi tomme hus i utvalgte pilotkommuner – i tillegg til å samle oversikt over ressurser og hva som rører … Les mer

Lys i gamle hus på KIK kulturminne-webinar for Innlandet

Hvordan gjenbruke kulturarven for lokal verdiskaping? Årets første kulturminne-webinar med Innlandet fylkeskommune ved Kulturarv er nettopp om «Lys i gamle hus», nå på torsdag kl. 12:00 på Teams. Over 200 000 hus står tomme og ubodd rundtomkring i Norge. Samtidig leter stadig flere etter et hus med sjel. Faktisk er «småbruk» noe av det flest … Les mer

Førstesidesak på NRK – ‘Tinder’ for gamle hus

Mange stader står det tomme hus som ikkje er i bruk og forfell. Fleire kommunar er no med på eit prosjekt som blir kalla «Tinder» for gamle hus, stod det å lese i NRKs nettavis i romjulen. Men hva handler egentlig prosjektet ‘Lys i gamle hus’ om? En analyse fra SSB fra 2012 viser at … Les mer

Voss er ny pilotkommune i Lys i gamle hus!

Lys i Gamle Hus er eit treårig nasjonalt prosjekt i regi av Fortidsminneforeningen. Voss herad er den sjette kommunen som blir med i pilotprosjektet. Frå før av deltek kommunane Heim i Trøndelag, Vinje i Vestfold Telemark, Kvitsøy i Rogaland, Rollag i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet. Prosjektet har fått tilskotsmidlar frå Riksantikvaren, Bergesenstiftelsen og Husbanken. Med … Les mer