Kjøpe småbruk eller gård?

Vi har ca 180.000 landbrukseiendommer i Norge. Av disse er over 30.000 ubebodde i følge ferske tall fra SSB. Samtidig er ordet småbruk det klart mest søkte ordet på finn.no, med rundt 600 000 søk per år. Det er tydelig at mange drømmer om å flytte på landet, eller ha et småbruk som fritidsbolig. Noen av de … Les mer