Kjøp og salg av norske gårder på portalen gardsbruk.no

Gardsbruk.no har siden oppstart i 2000 vært en viktig plattform for kjøp, salg, og leie av gårdsbruk i hele landet. Nå får prosjektet en ny giv med relansering av tjenesten, etter et nylig inngått samarbeid med Norske Gårder.

Gardsbruk.no er en sentral del av prosjektet Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket, og over disse siste tiårene har vel over tusen unge fått mulighet til å starte opp sitt egent gårdsbruk.

Framover blir målet å få inn mer av markedet inn på nettsiden, og hjelpe enda flere i å finne sitt første bruk.

Ole Dolmseth, prosjektkoordinator for Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket. 

Det 25 år gamle samarbeidsprosjektet mellom Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Norges Bygdeungdomslag, har igjennom de siste tiårene vært drevet med formål om å øke rekruteringen av unge inn i landbruket. 2023 bydde derimot på en stor utfordring, hvor prosjektmidlene i statsbudsjettet ble redusert med 172.000 kroner som tilsvarte 68% av prosjektets driftsstøtte. 

Fra sin oppstart av har prosjektet vært avhengig av den årlige driftsstøtten fra Landbruks- og matdepartementet. Med budsjettkutt ble det vanskelig å drifte siden videre. Samtidig har prosjektet vist interesse og betydningen av å ha en egen dedikert digital markedsplass for kjøp og salg av gårder, særlig for å nå de unge som vil inn i landbruket. Det var da veldig gledelig at Norske Gårder har inngått en avtale om videre drift av Gardsbruk.no.

Norske Gårder er et digitalt møtested for landbruket, med mål om å knytte sammen forbruker og produsent på best mulig måte. Plattformen som er utviklet av et Kragerø basert teknologiselskap Agric AS, tilbyr interaksjon mellom bønder og forbrukere. Gårdene har egne sider der de tilby varer og tjenester. Blant annet er oversikten over tilgjengelig gårdsovernatting blitt et populært tilbud, i tillegg til salg av norske grønnsaker og kjøtt. Nå blir en egen kjøp og salg av gårder innlemmet i tjenesten.

Norske Gårder er dedikert til landbruket og vi ønsker med dette samarbeidet å gi gardsbruk.no økt synlighet og vekst.

Jan Holte, Norske Gårder

Framover setter Slipp oss til- prosjektet sammen med Norske Gårder seg store mål om videre utvikling av Gardsbruk.no nettsiden, og andre prosjekter knyttet opp til rekrutering innen landbruket. 

Prosjektleder for Slipp oss til- prosjektet og drift av nettstedet gardsbruk.no Ole Dolmseth sitter i ressursgruppa for Lys i gamle hus. Vi har mange husletere som ønsker et småbruk eller større landbrukseiendom, de ser etter muligheten til å videreføre og videreutvikle driften på en bærekraftig måte.

Ole sitter tett på de som ønsker å selge eiendommene, og vet hva som er viktig for dem når de skal la livsverket gå videre. Dette er uvurderlig kunnskap når vi skal koble kjøper og selger, for mer lys i gamle hus – og gårder.

Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus

Det er gratis å annonsere sitt gårdsbruk for salg på gardsbruk.no. Man kan også registrere seg som husleter, under ‘ønsker å kjøpe’. Hovedbilde viser et nedlagt småbruk med flott beliggenhet, bestående av en bygningsmasse fra ca 1890 med et våningshus, låve og naust. Eiendommen i Austrheim i Nordhordland i Vestland fylke er på 334 dekar og prisantydningen er kr.1.600.000. Se mer på norskegarder.no/gardsbruk