Ny bruk av gammel låve

Vi har et landbruk i endring. De gamle driftsbygningene, med låver og andre uthus, blir stående tomme og ute av bruk. I følge Riksantikvaren er uthus av de kulturminnene vi mister flest av hvert år. Gårder, dyr på beite, dyrket mark og skog er det kulturlandskapet som vi står i fare for å miste. Matproduksjonen legges ned. Men det er en ny generasjon som ser muligheter i de gamle gårdene, som vil videreføre tradisjoner og kunnskap.

For Mari og Troels ble drømmen en realitet i mai 2022. Da ble et småbruk i Luster, innerst i Sognefjorden deres. Vi var heldig å finne en som ville selge til oss, fordi vi hadde samme tankesett og mange av de samme drømmene, forteller paret ivrig. At låven skulle tas vare på var noe som var viktig for selger.

Her har det ikke vært fastboende på 60 år

Johannes Sperle (1893-1997) bygget småbruket sammen med sin kone Anna (1891-1976). Det ble murt og bygget opp et våningshus og et uthus, marka rundt ble dyrket og drevet. I tillegg til familien var det sau, høns og hest.

Før 1950 var drifts­ enhetene gjennomgående langt mindre enn i dag, og det var storfe på nesten alle gårder. Det vanlige med dyrket mark etter vekstskifteprinsippet, mellom eng, korn, potet eller andre rotvekster. For økt matproduksjon ble det i perioden fra 1950 og framover til 1975 en stor omlegging til ensidig korndyrking på Øst­landet og i Midt­ Norge mens storfe og grasdyr­ i større grad foregikk i dal­ og fjellbygdene, på Vestlandet og i Nord­Norge. Det ble etterhvert vanskelig å få lønnsomhet i gårdsdrift.

På 60-tallet opphørte driften på småbruket i Luster. Tidligere eier, som selv har bodd her i en periode, ble rådet til å rive den ‘verdiløse’ låven. Men takket være at nettopp den gamle låven fortsatt sto, så var det mulig å ta opp igjen gårdsdriften. Selger var tydelig på at det var et ønske at at ny eier skulle ta vare på gården, med den gamle låven i bruk.

Etter overtagelsen er låven noe av det første som ble istandsatt, reparert og malt utvendig med tradisjonell rød komposisjonsmaling. Med enkle grep har låven fått ny bruk, og huser nå alt fra verksted og kurs til konserter og sirkus. Det har ikke krevd noen omfattende ombygging eller stor investering for at den gamle driftsbygningen skulle få nytt liv.

Gamle tradisjoner blir tatt vare på, med ny vri. Det tilbys husvære for reisende, det er ukentlig åpen badstu og her bor håndverkere og kunstnere i perioder.

De nybakte gårdbrukerne er i full gang med matproduksjonen, ved å anlegge kjøkkenhage, planting av frukttrær og bærbusker og også ryddet gjengrodde deler av eiendommen. Troels og Mari har også startet opp med bier og honningproduksjon. Til neste år flytter det inn både griser og høner. Planen videre er å anskaffe geiter og ender.

En gård med matproduksjon og kulturarrangementer trenger selvsagt også et skikkelig kjøkken. Og sammen med det nye brukskjøkkenet har de bygget en finsk masseovn.  

Hver femte gård i Norge ligger øde. Hver dag legges det ned minst én gård. På Sperlebakken ble tidligere eier fortalt at låven var verdiløs. Samtidig står det unge folk i kø for å ta over småbruk og gårder. Men de er ikke til salgs. Hva skal til for at flere plasser som dette kan bevares og få nytt liv?

Jeg drømmer om endringer i regelverk og sosiale normer, slik at flere gårder kan forenes med de som faktisk ønsker å drive.

Troels Rosenkrantz Fuglsang

En gammel låve fylt med folk og nytt liv

Sperlebakken er oppkalt etter de som bygde bruket og ryddet jorda rundt, for neste 100 år siden, i 1926. I dag drives småbruket videre i Johannes og Annas ånd, med nøysomhet og takknemlighet for det jorden gir. Samtidig utvikles eiendommen videre, som en kreativ plass for kunst, kultur, håndverk, dyrking og nye opplevelser. Målet er lokal verdiskapning og handlingsbåren kunnskapsoverføring.

Troels har også skrevet en flott artikkel Når noen flytter ut og ingen flytter inn, som vi anbefaler å lese, i renmat.no

Sperlebakken arrangerer følgende:  

- Sanke og soppkurs

- Høstakkefest

- Juleverksted, fuglekasser

- Konsert 

- Filmkveld

- Sykkelverksted

- Bygge Pizzaovn 

- Skredkurs helg  (vår 2024)

- Grindbyggkurs (vår 2024)

- Steingard kurs (høst 2024)

Om du vil vite mer om hva som skjer på det lille småbruket innerst i fjorden, så ta en titt innom hjemmesiden deres, sperlebakken.no