Prøvebu småbruk i Vinje!

Vinje kommune tek klimaansvaret på alvor, og det å ta vare på gamle hus og bygg er god sirkulærøkonomi i praksis. Ljos i gamle hus er eit pilotprosjekt av Fortidsminneforeininga, der målsetjinga er at tomme og forlatte hus i distrikts-Norge blir satt i stand og fylt med folk og liv! Alle type bygg inngår i satsinga, og … Les mer

Ny bruk av gammel låve

Vi har et landbruk i endring. De gamle driftsbygningene, med låver og andre uthus, blir stående tomme og ute av bruk. I følge Riksantikvaren er uthus av de kulturminnene vi mister flest av hvert år. Gårder, dyr på beite, dyrket mark og skog er det kulturlandskapet som vi står i fare for å miste. Matproduksjonen … Les mer

Lillebøle, småbruk i Rollag til salgs

En unik mulighet byr seg frem i Numedal gjennom Lys i Gamle Hus! Småbruket Lillebøle står nå klart for nye eiere. Her har vært bosetning allerede på 1600-tallet. Man aner fortsatt sjel og sjarm. Hovedhus og flere uthus danner et vakkert tun, omkranset av 55 mål sørvendt tomt med utsikt mot Senhovd – fjelltoppen som … Les mer