Bygningsvern

Ser du potensiale i hus som allerede er bygget? Er du interessert i gamle hus og ­tradisjonelle byggeteknikker? Er du nysgjerrig på hvordan man skal gå frem for å ta vare på et gammelt hus, hva som er nødvendige grep.

Her vil du kunne få kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand med tanke på bygningens alder, byggeskikk og materialbruk. Lær mer om kulturminneverdi, vernestatus og mulige tilskuddsordninger.