Håndverkere som redder gamle hus?

Nå er det på tide å nominere din kandidat til Bygg og Bevarprisen! Med økende interesse for å ta vare på gamle hus så øker også behovet for dyktige håndverkere som kan lokal historisk byggeskikk, gamle håndverksmetoder og materialkvalitet. Denne prisen er helt klart med på å fremme de som satser på tradisjonshåndverk og som muliggjør at det igjen er lys i gamle hus.

Det finnes mange priser som hedrer god design og arkitektur. Men få for de som faktisk utfører arbeidet. Bygg og Bevarprisen tildeles de som faktisk gjør jobben, håndverkerne.

Hvem kan få prisen?

Det skjer mye godt bygningsvern rundt om i Norge. Bygg og Bevar trenger ditt forslag for å finne frem til de beste. Mange tror imidlertid at Bygg og Bevarprisen deles ut for store arbeider på usedvanlige signalbygg – slik er det ikke. Det er arbeidets kvalitet og bedriftenes fokus på formidling av kunnskap via lærlinger eller kurs som er viktig for juryen. Dette er viktige kriterier i vurdering av kandidatene:

  • Bedrifter som har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

Blant de tidligere vinnerne finner vi bedrifter som arbeider med vindusrestaurering, vi finner tømrere, blikkenslagere, malere og murere.

Bygg og Bevarprisen er delt ut hver høst år siden 2012. Formålet med prisen er å løfte frem bedriftene som gjør arbeider på gamle hus til et levebrød. De som utmerker seg innen utførelse og formidling og som gjør en ekstra innsats for de gamle husene.

Vet du om en håndverksbedrift som bør få årets Bygg og Bevarpris? Send ditt forslag via dette skjemaet eller send en e-post til post@byggogbevar.no innen 1.november 2023.

Foto: Kursleder og tømrer Audun Eken fra Fortidsminneforeningens ressursgruppe.