Invitasjon til Lys i gamle hus, midtveisseminar

Fortidsminneforeningen inviterer alle deltagere og aktører til seminar i Oslo, i Dronningens gate 11, onsdag den 20.mars kl.10.

Under følger program og informasjon om påmelding.

Program

10.00 Kaffe og registrering 

10.20 Velkommen, ved Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus / Fortidsminneforeningen 

10.30 Lys i gamle hus, en del av samfunnsutviklingen i 2024, ved Ola Fjeldheim, generalsekretær Fortidsminneforeningen  

11.00 Lys i gamle hus – Bevaring og utvikling!, Geir Tvedt, seniorrådgiver Riksantikvaren

11.20 Bolyst, bolig og bærekraft i distriktskommuner, Mona Ward Handeland, seniorrådgiver Distriktssenteret

11:40 Eksempler på boligprosjekter fra distriktene og finansiering fra Husbanken, Birger Jensen, seniorrådgiver Husbanken  

12.00 Lunsj 

12.45 Kartlegging og muligheter, ved lokale prosjektledere; Runa Tunheim, Heim, Helene N. Hansen, Kvitsøy, Bastian Tuv Kverneland, Rollag, Olav Kristian Huseby, Sør-Aurdal, Silje Hagen, Vinje, Tora Lie Brunborg, Voss

14.45 Pause, kaffe og kaker 

15.00 Foreløpige funn og betraktninger rundt arbeidet med Lys i gamle hus, Tommy Ruud, forsker Ruralis

15.30 Veien videre, mål og strategi, med panel bestående av representanter fra Riksantikvaren, Husbanken, NTNU, Distriktssenteret, KS og Norsk Bonde og Småbrukarlag.

16.30 Arv, tradisjoner og fremtid, ved Troels Rosenkrantz Fuglsang sperlebakken.no

17.00 Oppsummering, ved Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus / Fortidsminneforeningen

17.00. Vel hjem! 

Påmelding

Seminaret avholdes i Dronningens gate 11 i Oslo (se kart), onsdag 20.mars fra kl.10 – 17. Meld deg på via lenke her, innen 15.mars.

Det er gratis å delta, lunsj og kaffepauser er inkludert. Reise og overnatting må deltagere stå for.

Vi ser på muligheten for å kunne følge seminaret digitalt. Gi beskjed om du ikke har anledning til å delta i Oslo, men kunne tenke deg å logge deg på arrangementet, som et webinar. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf.93658859 eller per e-post til bianca@fortidsminneforeningen.no