Gammelt hus i Sør-Aurdal i Valdres søker nye folk

Det gamle huset på Bagnskleiva, også kjent som skulehuset på Kyrkjeberg, søker nye folk. Eiendommen ligger idyllisk til på oversiden av vassdraget Begna i Begnadalen, bare 2 km fra Bagn sentrum. Byggeår er ukjent, men første registrering i kommunen er i 1950. Dog sitter det mer i historie i veggene her..

Trolig ble huset oppført som skolehus. Det var ikke så mange gårdene som sognet til skolekretsen Kyrkjeberg, men avstandene var i den tid lang og på 30 – 40-tallet var det en del barn i området.

Min farmor var lærerinne der på tredve-tallet. Farfar var vaktmester og hadde ansvar for fyring på vinteren for å holde skolestua varm. Mens skolen var i drift så bodde de i huset.

Prosjektleder Lys i gamle hus og Mitt Sør-Aurdal, Olav Kristian Huseby

Da sentralskolen ble bygd på Bagn i 1958 gikk skolehuset over i privat eie på 1960-tallet, til en familie med to barn. Det har vært noe modernisering underveis, men totalt sett er mye av det originale preget – og sjarmen bevart. Verdt å nevne, at i dag ligger eiendommen godt skjermet, etter at E16 ble lagt i tunnel. Taksten er på 1.600.000 kroner, men eierene er åpne for bud.

Nå søkes det etter folk som vil ta over og ta vare på plassen. Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder Olav Kristian Huseby på epost post@mittsoraurdal.no for tilstandsrapport, mer informasjon denne eiendommen og også få høre mer om andre bo-muligheter i Sør-Aurdal.

Sør-Aurdal er en kommune i Valdres i Innlandet fylke, med i underkant av 3000 innbyggere fordelt på flere bygder og grender. Sør-Aurdal er også én av fem pilotkommuner i Lys i gamle hus, et prosjekt som jobber for gjenbruk av bygningsarven. Det har vært nedlagt et grundig arbeid med kartlegging av gamle hus som står tomme i kommunen og prosjektleder er i god dialog med flere huseiere. Om du kunne tenke deg å vite mer om ledige gamle hus til leie eller salgs i Sør-Aurdal, så håper Olav Kristian å høre fra deg.

Dette er et utdrag av fra hva farmoren til Olav Kristian skrev på 30-tallet; Her er den villaste naturen i Bagn. Elva renn djupt nedi dalen under høge bergufs. Vegen, bygd i 1898, er myke attåt innhoggen i berget. Vegen er fin og brei med geleider av sement på dei villaste stadiene ut mot elva.

Begnadalen i Sør-Aurdal. Foto: John Erling Blad. Se mer på mittsoraurdal.no