Gode eksempler på ny bruk og ombruk

Gamle bygninger ute av bruk og i forfall kan fremstå som håpløse, når de egentlig representerer mange muligheter. Ofte er kvaliteten overraskende bra og bygget kan leve videre i mange år, men rett istandsetting og videre bruk. For å inspirere så har Riksantikvaren delt noen gode prosjekt som viser ny bruk og ombruk av gamle hus og driftsbygninger.

Det er også inkludert eksempler på arbeid utført i forhold til sikring og istandsetting med tanke på et klima i endring og tilpasning av bygget til dette, brannsikring og ikke minst energieffektivisering. Videre er det eksempler på universell utforming, by- og stedsutvikling og teknisk infrastruktur.

Ta turen innom Riksantikvarens eksempelsamling for å se, på ra.no!

Et av eksemplene ser du i bildet i posten her, med en låve fra 1904. Som så mange driftsbygninger i landbruket så sto låven på Billerud Gård tom og ute av bruk etter driften ble lagt om. I dag drives gården av Peder Balke-senteret. Låven er i ferd med å bli innlemmet i kunst- og kultursentrets virksomhet, som et produksjonslokale for kunst. Låven er oppgradert ved enkle grep og lave kostnader og bygget er sikret gjennom ombruk. Fotograf Erlend Skjeseth.