Gode råd og tiltak til eiere av gamle hus

Nettportalen Bygg og Bevar er et samarbeidsprogram mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Nettsiden skal spre kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar har vokst til et kunnskapssenter der eiere av gamle hus kan få gode råd om det meste rundt spørsmål om hvordan man best tar vare på gamle hus. Her tenkte vi å dele noe av det mest populære innholdet!

Tilskudd til tiltak på gamle hus

Hvor søker du, hvordan søker du og også gode eksempler på tidligere prosjekt som har fått tilskudd. Dette inkluderer ordninger for både hus med og uten fredning. Med i oversikten er statlige, regionale og private ordninger. Det gis et innblikk i hvor en begynner og hva som er nødvendig for å kunne levere en god søknad. Det kan lett gå i surr med ord og uttrykk, men dette rydder også en rask forklaring fra Bygg og Bevar opp i. Gode eksempler på prosjekt som har fått tilskudd er også både inspirerende og nyttig.

Bygg og Bevar – Tilskudd

Enøk i gamle hus

Energisparing og miljø er det nyttig å sette seg litt inn i når en skal bo i et gammelt hus.Bygg og Bevar har funnet frem til kunnskap rundt bygging, isolering og hvordan man går i gang med et prosjekt. Men her er også gode råd for huseiere som vil se på muligheten for tiltak for å spare strøm og ha et mer behagelig inneklima. Det er sågar tips til oppvarming, fra hvordan fyre riktig i gamle ildsteder til installering av bergvarme i gamle hus. Rett og slett alt du må vite!

Bygg og Bevar – Energisparing og miljø

Bygg og Bevar deler kunnskap om alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokal egenart.

Foto: Christel Wigen

Vinduer og dører i gamle hus

Flere titalls artikler er skrevet om vinduer og dører i gamle hus, fra ‘bytte eller beholde’ og ‘hva slags vinduer og dører har jeg’ til hvordan vedlikeholde, restaurere og etterisolere, inkludert steg for steg videoer som viser reparasjon og vedlikehold.

Bygg og Bevar – Vinduer og dører

Hvilken stil har min villa?

Det er ulike stilperioder, men dette kan variere noe fra hvor i Norge huset er og om det er by eller bygd. Det er ikke alle som er klar over hva de eier. Og det er langt ifra alt som er sveitserhus! Mathilde Sprovin, kunsthistoriker og leder for avdeling Bygningsvern i Fortidsminneforeningen har skrevet en veldig fin artikkel vel verdt å lese, en oversikt over hus som IKKE er sveitser-stil. Men se gjerne også Bygg og Bevare oversikt over norske hus stilhistorie, som strekker seg helt tilbake til middelalderen og opp til nyere tid.

Bygg og Bevar – Stilhistorie

Det finnes hjelp!

Om du er øst, vest, nord eller sør, det finnes hjelpe der du bor! Bygg og Bevar jobber kontinuerlig med å holde en oppdatert liste over aktuelle foreninger, bygningsvernsenter, antikvarer, kursholdere eller byggeskikkveiledere i ditt område. Her finner du også en oversikt over bygningsvernbutikker. Som eier av et gammelt hus så kan det være nyttig å knytte kontakter.

Bygg og Bevar – Ressurser

Olle Christer Stenby og Christel E. Wigen Grøndahl er i redaksjonen i Bygg og Bevar.

Foto: Cathrine Dokken