Istandsetting av vinduer, steg for steg

De fleste bygninger kan gjøres mer energivennlige uten å ødelegge bygningens karakter og historie.

Det er flere grunner til at det er viktig å utbedre bevaringsverdige bygninger for å spare miljøet. I tillegg til å skape et mer miljøvennlig hus så vil det også redusere eiernes kostnader samt gi beboere og brukere et godt innemiljø.

Gamle vinduer blir dessverre ofte skiftet ut med kopier eller fabrikklagde vinduer. Dette heftet viser at enkel istandsetting er noe alle kan få til, her tas du steg for steg gjennom prosessen. Massevis av god informasjon til både huseiere og håndverkere. Se hele heftet fra Fortidsminneforeningen her: fortidsminneforeningen.no