Istandsetting av vinduer, steg for steg

De fleste bygninger kan gjøres mer energivennlige uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Det er flere grunner til at det er viktig å utbedre bevaringsverdige bygninger for å spare miljøet. I tillegg til å skape et mer miljøvennlig hus så vil det også redusere eiernes kostnader samt gi beboere og brukere et godt innemiljø. … Les mer