Lys i gamle hus, midtveisseminar i Oslo

Lys i gamle hus er en nasjonal satsning av Fortidsminneforeningen, for at flere gamle hus som nå står tomme skal kunne komme i bruk igjen. Vi har over 30 000 følgere på sosiale medier, som sammen skaper en av Norges største digitale møteplasser for folk som gjerne skulle sett mer lys i gamle hus.

I prosjektet så jobber vi for at huseiere skal få bedre kunnskap om de gamle husene sine, hvordan bli kjent med historien og kvaliteten, hvordan ta vare på de og dette de i stand og også hvordan oppgradere i forhold til energieffektivisering. Vi ser videre på finansiering av de nødvendige tiltakene, med tilgjengelige lån til tilskudd. Målet er at det skal bli enklere for eiere av gamle hus å legge en plan for eiendommen de eier.

I arbeidet har vi med seks utvalgte pilotkommuner, Heim i Trøndelag, Kvitsøy i Rogaland, Rollag i Buskerud, Sør-Aurdal i Innlandet, Vinje i Telemark og Voss i Vestland, der vi kartlegger tomme hus og hva som skal til for å få fylt de med folk og liv igjen. Prosjektet er en pilot over tre år fra 2022 til 2025.

I anledning at pilotprosjektet nå er halvveis så arrangerte Fortidsminneforeningen i går et nasjonalt seminar for alle kommunene, fylkeskommunene og andre fagmiljøer som bidrar inn i arbeidet, på eget hovedkontor i Kvadraturen. Her delte vi erfaringer fra kartleggingen, dialog med huseiere og også virkemidler og ressurser som er eller burde ha vært tilgjengelig. Pilotprosjektet er finansiert av Riksantikvaren.

Det ble et innholdsrikt seminar med ca 40 deltagere. Og prosjektgruppa er klar for videre drift og gleder seg til å jobbe for mer lys i gamle hus.