Lys i gamle hus, en modell for bevaring og utvikling

I følge en nylig publisert rapport av NIBR, By- og Regionsforskninginstituttet, er det en rekke gode eksempler på alle mulighetene som ligger i å ta i bruk kulturmiljø, som en samfunnsressurs for distriktsutvikling, reiseliv, miljø og klimautfordringer. 

Modellen gir en overordnet ramme for koordinerte prosesser for bevaring og samfunnsutvikling. Fylkeskommuner og kommuner har ansvar for helhetlig lokal og regional utvikling forankret i plansystemet. Rapporten tar sikte på å bidra som en studie og modell i forhold til lokale og regionale mål knyttet til arbeid, næring, miljø, stedsutvikling, lokalsamfunn, deltakelse, livskvalitet og folkehelse. Rapporten legger vekt på å tydeliggjøre mulighetene som ligger i å ta i bruk kulturmiljø.

Rapporten bygger på tidligere erfaringer, utvalgte kunnskapsrapporter og verdiskapingsarbeid , der Fortidsminneforeningens prosjekt Lys i gamle hus er et av de utvalgte eksemplene, som modell for bevaring og utvikling.

Les hele rapporten her: oda.oslomet.no

Foto fra det historiske sentrum i Kyrksæterøra i vår pilotkommune, Heim. Fotograf Ezzex / snl.no