Lys i gamle hus, en modell for bevaring og utvikling

I følge en nylig publisert rapport av NIBR, By- og Regionsforskninginstituttet, er det en rekke gode eksempler på alle mulighetene som ligger i å ta i bruk kulturmiljø, som en samfunnsressurs for distriktsutvikling, reiseliv, miljø og klimautfordringer.  Modellen gir en overordnet ramme for koordinerte prosesser for bevaring og samfunnsutvikling. Fylkeskommuner og kommuner har ansvar for … Les mer