Else Rønnevig Sprossa nominert til internasjonal kulturminnepris

Det er i høst sent inn én nominasjon fra Norge til den årlige konkurransen om De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards.

Else Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen i klassen «Heritage Champions» som tildeles enkeltpersoner, foreninger eller lignende som utviser særlig innsats og engasjement over lang tid for bevaring av enkeltstående kulturminner eller kulturmiljøer eller for ivaretagelse av kulturarven generelt.

Et brennende engasjement for bygnigsvern i over 50 år

Else er en kulturvernarbeider som fikk tilnavnet ‘Sprossa’ da hun i 1980 engasjerte seg for å bevare og restaurere originale vinduer i gamle hus, samtidig som hun tok initiativ til å etablere Aust-Agder avdeling i Fortidsminneforeningen. Hun er utdannet ved Statens lærerskole i Forming, Oslo 1957-59. Hun har vært hjemmeværende formingskunstner, kommunepolitisk aktiv, vært fylkesleder og hovedstyremedlem i Fortidsminneforeningen og medlem av Statens Kulturminneråd. Siden 1985 har hun drevet eget firma med rådgivning innen kulturvern og bygningsmiljø.

Else Rønnevig har i over 50 år arbeidet for bygningsvern, med istandsetting av ulike historiske bygninger og bygningsdetaljer. Også den immaterielle kulturarven har fått hennes oppmerksomhet. Hennes enestående erfaringer og formidlingsglede er synliggjort gjennom tolv bøker, omfattende kursvirksomhet og formidling på ulike arenaer over hele Norge.

Else Rønnevig har tidlige mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeide og engasjement, noen av de inkludert her.

 • Lillesand kommunes kulturpris 1987
 • Urnesmedaljen fra Fortidsminneforeningen i 1987
 • Bonytts veteranhuspris.
 • Aust-Agder Fylkeskulturstipend 1988
 • Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris i 1994
 • Statsstipendiat, med bygningsvern og kulturformidling som arbeidsfelt, 2003-2007
 • Sørlandets litteraturpris for boka Bakerovnen : verne, bygge bruke 2011.
 • Lillesand kommunes byggeskikkpris 2012
 • Kongens fortjenstmedalje juni 2012.
 • Norsk Kulturarv- Olavsrosa for mitt landsomfattende formidlingsarbeid i mai 2014.
 • Kulturminnefondet formidlinsstipend 2014.
 • Riksantikvarens Kulturminnepris 2015.
 • Aust-Agder Fylkeskulturpris 2015
 • Norsk Kulturarvs Ærespris 2019
 • Fortidsminneforeningen Hedmark Vernepris for istandsettingen av husmannsplassen, Hesthagen i 2020.

Dette er utvilsomt Norges største forkjemper for bygningsvern, med en tydelig og klar stemme nasjonalt, som har dedikert de siste femti årene til å forlange at gamle hus skal tas vare på. Alder til tross, hun har ikke senket farten. Nylig avsluttet Else en landsomfattende turne, med foredrag på videregående skoler der elever fikk lære mer om bygningsvern og hvor aktuelt dette er i dagens samfunn. Med på reisen var hennes trofaste følgesvenn og partner, Reidar.

Mer enn en som vet, hun er en som gjør.

Personlig har hun flere egne istandsettingsprosjekt bak seg, fra staselige sveitservillaer til husmannsplasser og setre. Når hun i dag holder foredrag for ungdom og eiere av gamle hus så snakker hun med god innsikt og en praktisk tilnærming, som inspirerer.

Else er en stødig støttespiller, en endeløs inspirasjonskilde og energisk motivator for det arbeidet vi gjør i Lys i gamle hus.

Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus

Else Rønnevig er nå nominert av Fortidsminneforeningen til den internasjonale prisen, Europa Nostra Awards. Prisen ble for første gang delt ut i 2002 og har gradvis vokst. I fjor ble det sendt inn over 220 prosjekter fra hele Europa til bedømning, fordelt på fem kategorier; Conservation & Adaptive Reuse, Research, Education, Training & Skills, Citizens Engagement & Awareness-raising og Heritage Champions. Neste års vinnere offentliggjøres til våren, og prisutdelingene finner sted under den årlige europeiske kulturminnekongressen som i 2024 arrangeres i Bucuresti, Romania.

Vi vet hvem som hadde fått vår stemme.