Lys i gamle hus på Bylivkonferansen i Levanger

Årets konferanse som gikk over to dager med tema ‘Kulturarv og bærekraftig stedsutvikling’ ble arrangert i trehusbyen Levanger i Trøndelag 24.-25. oktober. Målet med konferansen var erfaringsutveksling av gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvalitet og identitet.

I anledning Bylivkonferansen ble vår prosjektleder Runa Tunheim i Lys i gamle hus Heim i Trøndelag, invitert til å holde et innlegg.

Runa kunne fortelle en fullsatt sal om bakgrunnen for at Fortidsminneforeningen tok initiativet til satsningen og hvor vi langt vi har kommet i det treårige pilotprosjektet. Det ble delt utdrag av arbeidet i kartleggingsfasen, fra befaring på øde plasser med frivillige ildsjeler med på laget til et solid og godt samarbeid med både lokalt næringsliv og forvaltning. I tillegg til å ha kartlagt tomme hus er det også kartlagt en boligmangel i kommunen.

Et paradoks prosjektlederne møter i alle våre pilotkommuner er samtidig som hus står tomme så er det flere unge som vil inn, men det er ingen ledige hus. Nå jobbes det med å se på mulige løsninger for dette i alle kommunene og Runa kunne røpe litt fra arbeidet som pågår i Heim.

Lys i gamle hus handler vel så mye om folk som det handler om hus. Og mye av jobben består i kontakt med både huseiere og husleter og det å finne en god match. I sitt innlegg delte Runa et eksempel på en dialog og også om noen av utfordringene, hvorfor en eiendom som står tom ikke automatisk går videre til nye folk som står klare til å overta. Gjennom arbeidet begynner vi også å ane noen av årsakene til at hus står tomme og dette er helt klart noe av det vi ønsker å jobbe videre med, i vårt forslag om en permanent nasjonal satsning for gjenbruk av bygningsarven.

Runa fortalte også åpent om hennes egen drivkraft, fra små frø som ble sådd i barndommen, til reiser og utdanning som ga kunnskap og impulser utenfra, som igjen kom godt med når en ønsket å flytte hjem og slå rot på familiegården i Heim.

Konferansen var et tilbud til alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, frivillighet, privat næringsliv eller politikk og som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Arrangementet fungerte også som en møteplass, der vi ikke bare fikk delt arbeidet som blir gjort i prosjektet men også selv bli inspirert og knytte kontakter med andre initiativ og satsninger, for mulig fremtidig samskaping.

Bylivskonferansen 2023 ble holdt på Festiviteten kulturhus og arrangert av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune, med bidrag fra Klima og miljødepartementet og Riksantikvaren.

Om du ønsker å vite mer om vårt arbeid med kartlegging av tomme hus i Heim så ta kontakt med prosjektleder, Runa Tunheim. Se også mer om vårt arbeid i denne kommunen på lysigamlehus.no/heim. Se også mer om prosjektet og alle våre pilotkommer her.