Lys i gamle hus på Bygdøy Kongsgård – Grønt Spatak er 30 år!

Hver dag legges det ned en gård i Norge. De siste 50 årene har hele 75 % av alle norske gårder lagt ned. Det er anslått at 30 000 landbrukseiendommer er ute av bruk. De forfaller og gir etterhvert tapt – eller blir revet. Tilhørende jordbruksarealet går som tilleggsjord til en nabogård, eller det gror igjen. Setre skal ikke skilles fra gårdene. Men når gårdsdriften har opphørt er også setra ute av bruk. Setre er nå flagget som en truet kulturarv. Riksantikvaren anslår at så mye som 6% av driftsbygninger i Norge, en viktig del av kulturlandskapet, kan gå tapt hvert år.

Kunnskap som har gått fra generasjon til generasjon, om hvordan ta vare på jorda, dyr og bygningene er i ferd med å bli borte. Men det er noen som går mot strømmen.

Lørdag 7.oktober var Fortidsminneforeningen ved Lys i gamle hus invitert til Natur og Ungdom sitt Høstseminar og Høsttakkefest i Gartneriet på Bygdøy Kongsgård, med feiring av prosjektet Grønt Spatak sitt 30 års jubileum. Det var inspirerende innlegg, vi lærte folkedans og delte rause fat med ovnsbakte aksjonspoteter fra Hemsedal. Vi fikk også fortelle litt om det vi jobber med i Lys i gamle hus, om hvordan bygningsvern er godt miljøvern og hvorfor gamle hus er klimavinnere. Vi fortalte også om det vi har kartlagt av nedlagte landbrukseiendommer – og hva vi mener skal til for å de i bruk igjen.

Vi har allerede gode eksempler på kobling av gamle bruk med nye folk, som på Lillebøle i Rollag, som nå er solgt og eventyrlige Lundelien i Sør-Aurdal, som vi kunne lese om i siste utgave av Ren Mat.

Natur og Ungdom er Norges største tverrpolitiske ungdomsorganisasjon, med over 6000 medlemmer, som jobber med klima og miljø. For 30 år siden satte de den første spaden i jorda for prosjektet Grønt Spatak. Dette er et tilbud for unge mellom 16 og 30 år som har lyst å jobbe frivillig i 10 dager på gård, seter eller som beitetilsyn mot kost og losji. Reisen blir også dekket, så det er gratis å bli med for de unge.

Med på laget har de Norsk Bonde- og Småbrukarlag, en interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk jordbruk. Organisasjonen, som har om lag 6500 medlemmer, jobber for økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap. De driver også prosjektet Slipp oss til – ungdom i landbruket, i samarbeid med Natur og Ungdom og Norsk Bygdeungdomslag.

Og det er her Fortidsminneforeningen med Lys i gamle hus kommer inn. Vi har en felles sak.

Fortidsminneforeningen har siden 1844 jobbet for vern av kulturminner. I dag teller foreningen mer enn 8000 medlemmer fordelt på 56 lokallag, som sammen jobber for bygningsvern og gjenbruk. Et fokusområder er at kunnskap skal videreføres, at de unge skal få lære om tradisjonshåndverk og materialkvalitet. Foreningen har egne program og kursrekker, blant annet stipend for unge og egne jenteworkshops.

Gjennom prosjektet Lys i gamle hus så ønsker vi å kartlegge tomme hus og koble disse med nye folk. Mange av de kartlagte eiendommene er nedlagte landbrukseiendommer. Kan vi sammen snu skuta? De unge vil inn. De står klare med opprettede ermer, klare for et spatak! Skal de få slippes til?

Les mer

Grønt SpatakNatur og Ungdom

Slipp oss til – ungdom inn i landbruketNorsk Bonde- og Småbrukarlag 

Håndlag – Fortidsminneforeningen