Førstesidesak på NRK – ‘Tinder’ for gamle hus

Mange stader står det tomme hus som ikkje er i bruk og forfell. Fleire kommunar er no med på eit prosjekt som blir kalla «Tinder» for gamle hus, stod det å lese i NRKs nettavis i romjulen. Men hva handler egentlig prosjektet ‘Lys i gamle hus’ om?

En analyse fra SSB fra 2012 viser at så mye som over 200 000 bolighus kan stå tomme. Hus ute av bruk forfaller. Samtidig vet vi at det rives ca 22 000 bygninger hvert år. Kulturminner går tapt. Prosjektet søker å snu denne trenden, at tomme gamle hus skal kunne settes i stand og komme i bruk igjen. De kan bli boliger eller nyttes på flere måter. De skal komme i bruk og bli en del av den lokale verdiskapningen – samtidig som historiske bygningsmiljø blir tatt vare på. Nå har prosjektgruppen tre år på seg til å finne ut av hvordan!

Fakta om Lys i gamle hus

Ekspander/minimer faktaboks

  • Eit treårig nasjonalt prosjekt i regi av Fortidsminneforeningen.
  • Prosjektet har seks pilotkommuner, med Heim i Trøndelag, Vinje i Telemark, Kvitsøy i Rogaland, Rollag i Buskerud, Sør-Aurdal i Innlandet og Voss i Vestland.
  • Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Riksantikvaren, Bergesenstiftelsen, Husbanken.
  • Fortidsminneforeningens lokallag og hovedkontor er engasjert i prosjektet.
  • En ressursgruppe består av KS, Distriktssenteret, NTNU, NBS, og Husbanken.
  • Følgeforskning av Ruralis.
  • Prosjektperioden løper til høsten 2025, med mål om et konkret forslag til en permanent nasjonal satsning.

I tillegg er det en økende folkebevegelse på sosiale medier som følger ‘Lys i gamle hus’ på Facebook og Instagram – og som er med i gruppen; For oss som vil ha lys i gamle hus på Facebook. Det er over 30 000 følgere og gruppen har over 8000 medlemmer som deler inspirasjon, kunnskap og gode råd.

Les artikkelen i NRK her. Foto: NRK / Tale Hauso.