Lys i gamle hus på KIK kulturminne-webinar for Innlandet

Hvordan gjenbruke kulturarven for lokal verdiskaping? Årets første kulturminne-webinar med Innlandet fylkeskommune ved Kulturarv er nettopp om «Lys i gamle hus», nå på torsdag kl. 12:00 på Teams.

Over 200 000 hus står tomme og ubodd rundtomkring i Norge. Samtidig leter stadig flere etter et hus med sjel. Faktisk er «småbruk» noe av det flest søker etter på Finn.no.

Gjennom Fortidsminneforeningens prosjekt «Lys i gamle hus» får gamle hus nye eiere, samtidig som steder og bygder får nye tilflyttere og blir mer attraktive.

Vi gleder oss til å fortelle om prosjektet Lys i gamle hus og hvordan gamle hus kan bidra til attraktive bygder og bolyst, i Sør-Aurdal og nasjonalt. 🤩

Webinaret er en del av KIK, Kulturminne i kommunen. Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturmiljø i kommunane og få bedre oversikt over verneverdige kulturmiljø.