Gamle hus er klimavinnere

Å restaurere et gammelt bygg er et bedre klimavalg enn å rive og bygge nytt, også hvis det nye er et passivhus. Dette er den kanskje noe overraskende konklusjonen i en ny undersøkelse om klimagassberegninger. Det er lite tvil om at riving og nybygg skaper store utslipp, som det tar mange å tjene inn igjen. Det er selvsagt noe utslipp ved istandsetting også, men med omfattende gjenbruk og omhu rundt materialbruk minimeres dette.

Tjuefire eldre bygninger ble inkludert i undersøkelsen. Blant de tjuefire eldre bygningene som var med i undersøkelsen, var eiendommen Jorderik på Lillehammer som Fortidsminneforeningen kjøpte i 2019. Det skulle vise seg at den gamle kunstnerboligen, med de rette tiltakene, skulle bli en klimavinner.

Mer enn et vakkert utseende, historisk sus og sjel

Det er mye nostalgi rundt gamle hus, som ofte er vakkert bygget og bærer på en lang og spennende historie. Men må en tåle trekk og kalde kriker og kroker med på kjøpet? Fortidsminneforeningen har beskrevet en rekke tiltak i heftet ‘Enøk i gamle hus’, som kan bidra til både mer komfort og en hyggeligere strømregning.

Jorderik ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og oppført i 1913. Bygget er opprinnelig et gjenbrukshus, satt sammen fra flere hus fra ca 1720 som i sin tid ble flyttet fra Gudbrandsdalen og til Lillehammer. Bygget har siden huset en rekke kunstnere, for det ble stående tomt. Eierene ønsket at huset skulle tas vare på og i 2019 fikk Fortidsminneforeningen kjøpe huset. Med ervervelsen ønsket foreningen å redde huset, men også vise at istandsetting lønner seg.

Etter mange tiår lyser det nå igjen i vinduene på gamle Jorderik. Foto: Friistiil.

Å redusere energibruken var viktig for Fortidsminneforeningen, da de satt i stand Jorderik i perioden 2019-2022. Fra selve istandsetting til videre drift av eiendommen, hva angår utslipp så har Jorderik blitt en klimavinner. En viktig del av regnestykket er ikke bare energiforbruk når huset står, men også energibruken for å få det opp og i stand. Mest mulig gjenbruk og hva slags materialer som brukes i istandsettingen ble avgjørende, i tillegg til riktig oppgradering.

“At reduksjonen i energibruk nå bekreftes i en grundig beregning er ikke bare oppløftende for Jorderik-prosjektet, men bør også være en inspirasjon til private eiere av eldre hus og et tydelig signal til beslutningstakere i kommuner og fylker. Gjenbruk av hus er klimavennlig”

Ola H Fjeldheim, generalsekretær Fortidsminneforeningen

Små tiltak som ga stor effekt

I undersøkelsen som var på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, beregnet Asplan Viak klimaeffekten av utbedringene som ble gjort på Jorderik. Tiltakene som er lagt inn i beregningen inkluderte isolering av loft med 40 cm cellulosefiber, isolering mot kjeller med 20 cm cellulosefiber, montering av nye tolags innervinduer og installering av jordvarmepumpe. Disse enkle tiltakene reduserte energibehovet med 44% og klimagassutslippene med 68%. Dette er et godt bidrag både for å holde utslippene nede nå, og for å redusere utslipp fram mot 2030 og videre.

Nå som hus og hage er satt i stand er Fortidsminneforeningen i ferd med å la stafettpinnen gå videre, til en ny eier som ønsker å ta vare på og bruke denne kulturskatten. Vi du vil se mer om Jorderik eller vite mer gamle hus og klima, ta en tur innom fortidsminneforeningen.no