Gratis ENØK-rådgivning for eiere av eldre bygninger i Rollag

Huseiere i vår pilotkommune Rollag kunne starte året med en gledelig nyhet. Alle eiere av eldre bygninger (før ca. 1960) i Viken kan nå bestille gratis energirådgivning, på nett eller med befaring. Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp.

Tall viser at rundt 200.000 hus står tomme i Norge. Det ønsker Fortidsminneforeningen å gjøre noe med. Med Lys i gamle hus skal hus som nå står tomme settes i stand og tas i bruk igjen. En av fem pilotkommuner er Rollag i Viken, der foreningen er i gang med befaringer og kartlegging av muligheter for istandsetting og ny bruk eller ombruk.

En energirådgiver med kompetanse på gamle bygninger er en enormt viktig ressurs i arbeidet med å få lys i flere gamle hus.

Bastian Tuv Kverneland, prosjektleder Lys i gamle hus i Rollag

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. For at gamle hus skal være så funksjonelle, komfortable og samtidig økonomiske som mulig kan det være lurt å gjøre noen grep. Gamle hus må som kjent behandles litt annerledes enn nyere hus. Det gjelder ikke bare for hvordan du vedlikeholder og restaurerer, men også hvordan du gjør huset mer klimavennlig, hvordan gjøre rette og gode enøk-tiltak. Gode enøk-tiltak i gamle hus betyr ikke at det blir vanskeligere, dyrere eller at arbeidet blir mer omfattende. Egentlig tvert i mot.

Men først og fremst er det viktig at du blir kjent med huset, velger de rette tiltakene, de som spiller på lag med huset og slik det opprinnelig er bygget.

Del av stor ENØK-satsing i Viken fylkeskommune

ENØK-satsningen er del av en større satsning på energirådgivning i Viken fylkeskommune. Fylkesråd for plan, klima og miljø har sammen med avdeling for kulturarv har satt av en større sum til energirådgivning til eiere av eldre hus og et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Buskerud bygningsvernsenter, Akershus bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Bygg og bevar og Viken fylkeskommune. I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres fysiske og digitale foredrag for huseiere og håndverkere.

Hvordan går du frem?

Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. For å bestille befaring eller rådgivning, må du fylle ut et skjema som du finner på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA). En konsulent vil så ta kontakt med deg.

Bestill gratis ENØK-rådgivning her!

Dersom du ikke bor i Viken og ønsker mer informasjon om energieffektivisering av gamle hus så anbefaler vi å ta en titt på ‘ENØK i gamle hus’, et hefte fra Fortidsminneforeningens ‘Gode råd serie. Heftet er publisert på nett i sin helhet, på byggogbevar.no/enok-tiltak-i-gamle-hus

Er du eier av et gammelt hus som står tomt og ute av bruk i Rollag så anbefaler vi også å ta kontakt med prosjektleder for Lys i gamle hus, Bastian Tuv Kverneland. Han har god kunnskap rundt tilskuddsordninger, tilgjengelige rådgivingstjenester og andre ressurser som kan komme godt med når en skal sette i stand et gammelt hus.