Lys i gamle hus, året 2022

Kan over 200.000 tomme hus reddes, settes i stand og komme i bruk igjen? Det er det Fortidsminneforeningen ønsker å finne ut, av gjennom pilotprosjektet Lys i gamle hus.

Fra skisse til igangsatt pilotprosjekt

Planer for prosjektet, fra målsetning til strategi, budsjett og finansiering, lå endelig ferdig sommeren 2022. Målet er å koble eiere av tomme hus med folk som ønsker å bo og leve i et gammelt hus. En ressursgruppe ble formet, med deltagere fra Husbanken, Distriktssenteret, KS, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NTNU. Det ble tegnet avtale med fem pilotkommuner; Heim, Kvitsøy, Rollag, Sør-Aurdal og Vinje og gjennom sommeren ble det ansatt en prosjektleder i hver kommune. Prosjektet ble bestemt til å løpe som et pilotprosjekt over tre år.

Lys i gamle hus får 800 000 kr av Riksantikvaren

Riksantikvaren besluttet å tildele Fortidsminneforeningens prosjekt Lys i gamle hus 800 000 kroner. Tilskuddet er en del av tilskuddsposten for verdiskapingsprosjekter. Med prosjektet så berømmer Riksantikvaren Fortidsminneforeningen for å ta en aktiv rolle for å prøve ut hvordan arbeid med kulturmiljø kan være en ressurs for bolyst og bosetting i distriktene. 

Dette prosjektet er rett og slett godt bygningsvern.

Assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Riksantikvaren begrunnet også tilskuddet med at prosjektet er en god oppfølging av ambisjonene i Riksantikvarens frivillighetsstrategi og et eksempel på en frivillig sektor på egne bein, slik som det står i regjeringens Hurdalsplattform, da Fortidsminneforeningen koordinerer et sentralt og fem lokale nettverk med eiere, befolkning, næringsaktører, kommuner, fylkeskommuner og statlige sektorer på nasjonalt nivå.

I tillegg til tilskuddet fra Riksantikvaren så har prosjektet mottatt tilskudd fra Bergesenstiftelsen.

Hus trenger folk og folk trenger hus

Kartleggingen av tomme hus i pilotkommunene er i gang. Lokale prosjektledere har hatt oppstartsmøter, er på befaring og i dialog med huseiere. Samtidig har husletere begynt å registrere seg på nettsiden. De som er registrert mottar et månedlig nyhetsbrev fra prosjektet og kan etterhvert bli kontaktet direkte om ledige plasser – som trenger folk. Allerede er det fremkommet at det er mange grunner til at hus blir stående tomme og ute av bruk. Deriblant at eiere tror at det gamle huset ikke har noen verdi, at ingen vil bo der. Videre er det identifisert et behov for formidling av interesse, kunnskap og muligheter for istandsetting og ny bruk, i pilotkommunene og nasjonalt.

God vekst på sosiale medier

Lys i gamle hus startet med en Facebook konto i 2014 og Instagram ble satt opp i 2019. Da vi gikk inn i 2022 så hadde vi 14.700 følgere (9.700 på Facebook og 5000 på Instagram). Da året var omme så rundet Lys i gamle hus 24.300 følgere (13.200 på Facebook og 11.100 på Instagram). Facebookgruppen “For oss som vil ha lys i gamle hus” hadde 2.300 følgere og ett år senere så har gruppen nesten doblet seg. Dette er kun organisk vekst, ved deling og engasjement fra følgerne. Gamle tomme hus blir løftet frem, spennende istandsettingsprosjekt, underveis og imponerende ‘før og etter’ bilder, blir delt og godt ivaretatte gamle hus i bruk blir vist, til inspirasjon og felles glede.

@lysigamlehus på Instagram, bilder delt under emneknaggen #lysigamlehus

Med denne lille årsrapporten så ønsker vi alle et godt nytt bygningsvernår – og så håper vi å se lys i enda flere gamle hus i 2023.