Hvordan finne håndverker med kompetanse på gamle hus?

Vi blir ofte kontaktet av huseiere som ikke vet hvor de skal begynne når de leter etter håndverkere, snekkere eller tømrere, som kan utføre arbeid på deres gamle hus. Senest i dag var det en som kontaktet oss i fortvilelse, da det var blitt gitt tilskudd til istandsetting fra Kulturminnefondet, Stiftelsen Norsk Kulturarv og fylkeskommunen, men så langt ingen håndverker til å utføre arbeidet.

I dette tilfellet dreide det seg om en redningsaksjon, med istandsetting av et grindbygg. Dette er en egen byggeteknikk, som det kan være fint om handverkeren som skal utføre jobben har erfaring med fra tidligere. Grindverk er en teknikk basert på grinder satt etter hverandre på tvers av byggets lengderetning og bundet sammen på langs av bygget. Det er en gammel byggeteknikk i Norge særlig brukt i uthus som naust og låver på Vestlandet.

Vårt første og beste råd er å finne ut om du har et bygningsvernsenter i ditt område. Alternativt om museet kan bistå med råd. Videre er det lurt å sende en henvendelse til Fortidsminneforeningens fylkesavdeling og lokallag der du er. Foreningen har erfaring med gamle hus siden 1844 og har per dags dato 56 lokallag over hele landet. De har ofte god kjennskap til dyktige håndverkere i sitt distrikt.

Og hva er rett kompetanse? Be om referanse, hør hvilke prosjekter som tidligere er gjennomført og snakk gjerne med tidligere kunder. Kanskje har håndverkeren utdanning innen bygningsvern? Det er lov å spørre. Så er det ikke bare håndverkeren som bør ha kompetanse. Det er viktig at eier selv setter seg litt inn i sin egen eiendom, i byggeskikk og materialkvalitet. Drøft løsninger til med håndverkeren og lag gode og klare avtaler med oversikt over tiltak, pris og tidsestimat. Kanskje har håndverkeren erfaring fra å jobbe på prosjekt der det har blitt gitt tilskudd også? Dette kan komme godt med om ditt prosjekt er noe man kan søke støtte til.

Men til syvende og sist, dyktige tradisjonshåndverkere er dessverre mangelvare.

Det beste rådet vi har er derfor å ikke ha tidspress på prosjektet. Men så fort bygget er sikret (fra videre forfall) så er det bedre å vente på den rette kompetansen, enn å haste i vei med kanskje et resultat som ikke ble det beste, for verken deg eller bygget.

Bilde viser grindbygget som vi omtalte innledningsvis i denne posten. Der fortsetter letingen etter en håndverker som kan ta jobben. Men vi har allerede fått inn flere gode tips og satser på at det løser seg for det gamle uthuset i Sunnmøre.