Lys i gamle hus i Finnmark

Lys i gamle holdt innlegg på et seminar som ville trekke frem verdien av å ta vare på stedets særpreg, og å ta vare på eldre bygg framfor rivning, med tanke på miljø, klima, økonomi og trivsel. Det var også et ønske å sette fokus på kulturminne-/kulturmiljø-planer, ferdige og uferdige, og realiseringen av disse. Særlig å legge vekt på å implementere disse planene og eldre bebyggelse, natur- og kulturmiljø i kommunenes overordnede planer.

Fortidsminneforeningen Finnmark fylkesavdeling arrangerte seminaret “MED HISTORIE OG SÆRPREG INN I FRAMTIDEN” den 13. til 14. mai i Vadsø og med tur til Vardø. Det ble holdt innlegg fra fylkeskommune, flere kommuner, Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen ved Ola H Fjeldheim, generalsekretær og Bianca Wessel, prosjektleder for Lys i gamle hus.

Bianca Wessel, prosjektleder i Lys i gamle hus holder innlegg i Finnmark.

Det var vel 40 deltagere som fikk høre mange lærerike, spennende og aktuelle innlegg om ivaretakelse, gjenbruk og verdiskaping. Vi fikk innsikt i kulturminneplaner og hva som gjøres av offentlige myndigheter på feltet. Det var en trivelig gjeng som etter seminaret var på vandring i Vadsø fra museet Grensen kirka til Tuomainengården. Dagen etter ble det guidet tur i Vardø. Det var stopp i Nyhavn og Skallelv og vandring i Vardø for så se på restaurerte tørrfisksjåer og andre bygg, noen istandsatte og noen som kanskje kan bli det. Turen ble avsluttet på museet i ærverdige gamle Vardø barneskole, som igjen – står tom nå men som så absolutt burde komme i bruk igjen. Hvilken perle!

Lys i gamle hus satte pris på at vi ble invitert og at vi fikk fortelle litt om det arbeidet vi gjør, i pilotkommunene og nasjonalt. Et par dager i Vadsø og Vardø gikk så alt for fort, og vi satt igjen med mye inntrykk. Håper det blir flere turer nordover.

Under følger et par bilder, av opplevelser og ikke minst inspirasjon fra helgen!