Hvordan kan gamle hus bli hjem for nye folk?

Tusenvis av hus i Norge står tomme. Gjenbruk er lønnsomt på mange måter, men hvordan skal vi få folk i de gamle husene igjen? Dette er bare et av spørsmålene Ruralis stiller når forskningsmiljøet nå er koblet på prosjektet, Lys i gamle hus.

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et nasjonalt forskningssenter som gir fakta, analyser, ideer og ny kunnskap om utviklingen i Bygde-Norge. Senteret ble opprettet i 1982, og het frem til 2017 Norsk senter for bygdeforskning. I dag er Ruralis et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid.

Forskningen omfatter følgende hovedområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap
  • Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi

Rollen til Ruralis er å følge, dokumentere og utforske arbeidsprosessen. Forskerne følger opp prosjektlederne individuelt. Erfaringene danner grunnlaget for en rapport som vil sammenfatte funn og forslag til tiltak for at prosjektet skal lykkes, og som kan komme til nytte også på andre steder.

Prosjektet gir kunnskap om hvordan kommuner kan bidra til å spre bosettingen og få tatt i bruk tomme hus i lokalsamfunnene. Det kan være lønnsomt både sosialt, økonomisk og for miljøet, sier forskningsassistent Tommy Ruud i Ruralis.

Følgeforskning på arbeidet med Lys i gamle hus har blitt muliggjort med tilskudd fra Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen.

Foto: Odd Roger K. Langørgen, Ruralis. Les hele artikkelen: ruralis.no