Lys i gamle hus i Lærdalsøyri

Kan et gammelt hus igjen bli et møtested? I løpet av en kveld med Lys i gamle hus som tema ble dette diskutert og da særlig hva Fortidsminneforeningen kunne skape av liv (og lys) gjennom sitt eierskap av Gamlebanken, i hjertet av Gamle Lærdalsøyri. Og det kom forslag om både kontorfellesskap, galleri og mye mer..

Lærdalsøyri er et tettsted og administrasjonssenteret i Lærdal kommune, indre Sogn, i Vestland fylke, med vel over 1000 innbyggere. Både og nå og historisk er Lærdalsøyri et handelssenter, med en historie tilbake til middelalderen, som et knutepunkt mellom øst og vest. Sentralt på Øyri ligger derfor et av de meste verdifulle bymiljøene vi har igjen i Norge, Gamle Lærdalsøyri, som er et vernet trehusmiljø fra 17- og 1800-tallet med i underkant av 170 bygninger i blant annet sveitserstil. En brann i 2014 krevde heldigvis ingen menneskeliv, men ødela 42 bygninger, herav 17 bolighus og en fredet bygning. Med ønske om at vi skulle ta lærdom av dette skrev generalsekretær Ola H Fjeldheim kronikken, Når røyken har lagt seg. Også lokalt er foreningen sterkt engasjert.

Forvaltning av kulturmiljø og bevaring gjennom bruk

Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane har blant annet Sogn lokallag, som dekker alle kommunene i regionen. Fylkesavdelingen har også flere av foreningens verdifulle eiendommer, der flere er åpne for besøk i sommersesongen og gjennom året under ulike arrangement. Dette inkluderer stavkirkene Borgund, Kaupanger, Urnes og Hopperstad. Videre Hestad kapell, Gaupne gamle kirke og Hove steinkirke. Og ikke minst, Lillingstonheiemen, Gamlebakeriet og Gamlebanken. De to sistnevnte i Lærdalsøyri.

Og det var i den ærverdige Gamlebanken at det skulle bli Lys i gamle hus denne kvelden.

Den 1. mars 2022 overtok Fortidsminneforeningen sin 9. eiendom i Sogn og Fjordane, Gamlebanken i Lærdal. Opprinnelig var dette huset en en etasjes krambod. Bygget ble siden bygget på og om, sist til en nyklassisistisk stil i 1926. Arkitekt var Johan Lindstrøm (1893 – 1958), født i Lærdal og utdannet i Stockholm, og det er slik bygget fremstår i dag. Bygget har vært bank og også i en kortere periode fungert som rettssal. Allerede året etter foreningens overtagelse så hadde det skjedd mye. Blant annet hadde det ærverdige bygget fått oppfrisket sine historiske farger. Og denne kvelden var det duket for årsmøte, med foredrag om hvordan det igjen kan bli lys i gamle hus. Både i Gamlebanken og også i andre historiske hus som står tomme i tettstedet og i området.

Vi fortalte fra arbeidet i prosjektet, om de utfordringene men også mulighetene vi så langt hadde kartlagt i våre pilotkommuner og nasjonalt. Det var mange fremmøtte og flere med mye kunnskap, om alt fra lokalhistorie og byggeskikk til ny bruk og nytt liv. Kvelden ble rundet av med et fantastisk måltid servert av Borgund Vedovnsbakeri. Bakeren fortalte hvordan han hadde startet opp sin lille bedrift i et gammelt skolebygg. Bygget skal settes i stand mens den nyoppstartede bedriften blomstrer. Det populært bakeriet gjør suksess ved å satse på rykende ferske bakevarer laget etter surdeigsmetoden – i et gammelt hus.

Vi vil få takke Ottar Wiik, styreleder i Sogn lokallag, Malén Røysum, styreleder i Sogn og Fjordande fylkesavdeling og vertskap, Alexander Asphaug Rauboti, ansatt i fylkesavdelingen for at vi fikk lov til å komme og for en veldig fin kveld.

Vert for kvelden, Alexander Asphaug Rauboti, som takker for et veldig hyggelig møte og ønsker velkommen igjen. Gamlebanken i Lærdalsøyri går lysere tider i møte, med Fortidsminneforeningen som eier.

Foto: Bianca Wessel, prosjektleder Lys i gamle hus, Fortidsminneforeningen.