Nytt liv i gamle hus markeres med egen dag

Vi har over 200.000 tomme hus i Norge, hver femte gård står øde.. Den 14 desember kan man vise at vi er mange som ønsker å ta vare på de gamle husene. Ved å la det skinne i desembermørke, i gamle hus gjennom Norges langstrakte land, så sendes det et tydelig signal og et håp … Les mer

Bergesenstiftelsen gir tilskudd til Lys i gamle hus

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse, med formål om å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975 og har siden bidratt til, som en mulig alternativ og supplerende finansieringskilde, å realisere over 4000 større og mindre prosjekter. Når vi nå skal i gang med å fylle … Les mer