Nytt liv i gamle hus markeres med egen dag

Vi har over 200.000 tomme hus i Norge, hver femte gård står øde.. Den 14 desember kan man vise at vi er mange som ønsker å ta vare på de gamle husene. Ved å la det skinne i desembermørke, i gamle hus gjennom Norges langstrakte land, så sendes det et tydelig signal og et håp for fremtiden, at vi vil ta vare på bygningsarven og gjenbruke det som allerede er bygget. 

Fra en liten flamme til et nasjonalt pilotprosjekt

Opprinnelig startet som kampanje på sosiale medier, med en årlig lysdugnad i 2014. Fra 2022 er Lys i gammelt hus et treårig pilotprosjekt som skal jobbe for bygningsvern og gjenbruk nasjonalt og i utvalgte pilotkommuner, Heim, Kvitsøy, Rollag, Sør-Aurdal og Vinje. Hus som nå står tomme skal settes i stand og tas i bruk igjen. Prosjektet er drevet av Fortidsminneforeningen med støtte fra Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen.

Løfter frem bygningsvern og gjenbruk 

Gamle hus er en umistelig del av kulturlandskapet. De er verdifulle kulturminner som bør tas vare på, som en del av vår kulturarv, historie og identitet. Men gjenbruk av hus som allerede er bygget er også et viktig klimatiltak. De kan med rette tiltak settes i stand og tas i ny bruk for lokal verdiskapning. Ny bruk eller ombruk av gamle hus er ikke bare godt bygningsvern men også miljøvern og sirkulærøkonomi i praksis.

Vi ønsker vi å fremme norsk byggeskikk, materialkvalitet og tradisjonshåndverk, og også de tilgjengelige ressursene og tilskuddsordningene vi har for istandsetting. 

Årets aksjon åpen for alle 

Den årlige lysdugnaden fortsetter. Med denne aksjonen så ønsker vi å løfte frem de gamle husene og vise at de er verdt å ta vare på. Rundt omkring i landet vil de med et hjerte som banker for gamle hus, unge og eldre, naboer og venner samles denne desemberkvelden. Budskapet er enkelt, la det skinne fra alle mørke hus og stuer. Det oppfordres samtidig til bruk av brannsikret lys. 

Hvordan blir jeg med i lysdugnaden? Del et bilde av et gammelt hus du bryr deg om og fortell hvorfor dette huset betyr noe for deg. Post det på sosiale medier, tagg oss i bildet med @lysigamlehus og bruk emneknaggen #lysigamlehus i teksten. Den 14.desember vil vi dele flere av bidragene på sosiale medier og på lysigamlehus.no

Bli med å vis at vi er mange som vil ta vare på gamle hus!