Hvordan redde et ødehus?

Et ødehus betyr at huset står tomt, ubebodd og forlatt. Vi har mange tomme hus i Norge, som står der triste og mørke, før de en dag er borte. Det gjelder å se dem før det er for sent. Og det var nettopp det en gjeng ildsjeler gjorde, da en gammel væreierbolig sang på siste verset.

Om en kommer sjøveien fra Henningsvær setter man kursen sørvest forbi Stamsund og Ballstad før en runder Flakstad-øya med sine tinder og skar. En passerer det kjente fiskeværet Nussfjord før en runder øya Kunna og er fremme i handelsstedet Sund, som ligger på sørenden av Flakstadøya med sin lille husklynge ved havnen.

Fiskeværet som har en lang og spennende historie ble solgt til Johan Martin Langaas som var far til Hans og Johannes Langaas som etterhvert overtok været og ga navnet til boligen som ble oppført i 1882. Brødrene Langaas drev stedet som væreiere med fisk- og tranforretning, og under firmanavn Langaas Sønner A/S med landhandel og bakeri. I 1940 ble det registrert 5 våningshus, butikk, telegrafstasjon og bakeri, to store pakkhus, 46 rorbuer, dampskipskai og andre kaier samt femten store hjellbruk i Sund. Hans Langaas døde i 1947.

I 2013 var væreierboligen i så dårlig stand at den ble foreslått nedbrent. Men heldigvis ikke uten protest! “Mye har dessverre forsvunnet på Sund. Dette er den viktigste gjenværende bygningen”, kunne Lofot-tidende dele. Det en gang så staselige bygget var en skygge av seg selv etter å ha stått tom i flere tiår. Men en gjeng ildsjeler så potensiale og sammen stiftet de Kulturarv Lofoten As og fikk kjøpt bygget i 2015.

Her er ‘oppskriften’ Kulturarv Lofoten AS følger for å redde Langaasgården:

  • Dann en venneforening
  • Planlegg prosjektet, del opp i flere mindre delprosjekt
  • Arranger dugnad og kurs
  • Lei inn tradisjonshåndverkere ved behov
  • Del prosjektet på sosiale medier
  • Skap lokalt engasjement, inviter lokalavisa
  • Be kulturmyndigheter og bygningsvernere på befaring
  • Søk om tilskudd til arbeidet
  • Ha god tid og ikke glem å ha det gøy på veien
  • Ha en plan for ny bruk eller ombruk

Væreierboligen er planlagt brukt til overnatting, utleie, reiseliv og turistvirksomhet. Kulturminnefondet har gitt som grunn i sitt tilsagn om tilskudd at istandsetting av huset vil komme mange til gode, både lokalbefolkningen og tilreisende.

Takket være tilskudd fra Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI og Nordland fylkeskommune har venneforeningen midler til innkjøp av materialer og innleie av håndverkere. Prosjektet har fått tilskudd fra Kulturminnefondet i flere omganger.

Langaasgården på Flakstad i Lofoten er et flott bygg med mange detaljer som skal taes vare på. Sæteråsen sag har fått den omstendelige jobben med å lage profiler som utgjør puslespillet byggmester Egil Myklebust setter sammen. 

Siden vi aksjonærer i det idéelle aksjeselskapet Kulturarv Lofoten overtok Langaasgården i desember 2015, har vi hatt god framdrift i arbeidet med å rehabilitere bygget. De to siste årene har vi holdt på med Delprosjekt 3, der vi reparerer langveggene. Vi håper å få på plass taksteinen i løpet av 2023, og da vil vi være ferdige med bygget utvendig.

Lofoten Kulturarv AS

Ved å stifte en venneforeningen så åpner prosjektet for involvering og medvirkning. I tillegg til å stille på dugnad samles det også inn penger. De som ønsker å støtte arbeidet kan bidra økonomisk med å bli med i Langaasgårdens Venneforening. Midlene går i stor grad til å dekke driftskostnader, for eksempel til husforsikring og regnskapstjenester. Det er en årlig kontingent på 200 kr eller et valgfritt engangsbeløp. Det er også mulig å støtte foreningen gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.

Else ‘Sprossa’ Rønnevig var på befaring på Langaasgården i 2015. Vi har fått lov til å dele bildene hun tok da, som viser hvilken skatt dette huset er, med både historie og vakre bygningsdetaljer verdt å ta vare på.

Om du ønsker å vite mer om arbeidet i Sund og se nye bilder av hvor langt de har kommet, så anbefaler vi å følge prosjektet på Facebook eller Instagram. Du kan være med å støtte istandsettingen av Langaasgården ved å gi et bidrag til arbeidet til bankkonto 4750.49.18366 eller via Vipps (105768) – så er du også med å ta vare på den gamle væreiergården for ettertiden.