Grønn liste bekrefter hvorfor vi må gjenbruke hus!

På ett år produserer byggebransjen i Norge i underkant av to millioner tonn avfall, hvor nesten halvparten stammer fra riving av eksisterende bygg. Hvert år river vi omtrent 22 000 bygninger, det vil si over 60 hver dag. Mange av byggene som rives er i strukturelt god stand.

Når det besluttes å rive bærekraftige bygninger, begrunnes det i et behov for energioptimering av gammel bygningsmasse, som ofte er dårlig isolert og har et stort oppvarmingsbehov. Slik kan nybygg fremstå som klimavennlige, på tross av at klimagassutslipp fra energibruk knyttet til oppvarming og drift av eksisterende bygg er nær null.

Ved riving kan det derfor ta mer enn 60 år før et nytt bygg har utjevnet klimagassutslippet knyttet til oppføring, sammenlignet med bevaring av et eksisterende bygg. Hver rivesak og hvert nybygg bringer oss derfor lenger unna det satte målet om klimagassreduksjon.

Bare i Oslo kan en spare minst 13 millioner tonn CO2-ekvivalenter ved å la tomme bygninger stå og gjenbrukes, var noe av det prosjektgruppen i Lys i gamle hus fikk høre på møte i dag. I tillegg til det nasjonale leddet så er det en lokal prosjektleder i hver pilotkommune som alle møtes digitalt hver fjortende dag.

Dette er høyst relevant for vårt arbeide med å få lys i noen av de over 200 000 husene som står tomme. God gjenbruk, for ressursutnyttelse, for miljøet og for vår felles historie!

Runa Tunheim, prosjektleder Lys i gamle hus i Heim

For å løfte frem verdien av gjenbruk av gamle hus arrangerte Runa Tunheim, prosjektleder i Heim, en huskonsert i fjor. Det ble en konsertrekke over tre dager i tre hus, et tomt hus, et med gjenbruk og et med nu bruk. hos Bygger’n Lervik som på forbilledlig måte har gjenbrukt et gammelt høvleri på Kyrksæterøra og koblet det på deres nybygg, med hjelp fra Sørli arkitekter as.

Musikere Johanna Seim og Sjur Nyvold med plateslipp i det gamle høvleriet i anledning Lys i gamle hus i Heim sin huskonsert. Foto: Runa Tunheim.

Se mer om huskonserten, her og følg arbeidet i Heim på Facebook og Instagram.

Grønn liste er et studentinitiert prosjekt ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo av Kim Pløhn og Daniel Larsen. Nysgjerrig på mer? Sjekk ut nettsiden der de formidler oppgavens funn: gronnliste.no