Lys i gamle hus i Bergen, på Stranges Stiftelse

Prosjektleder Bianca Wessel holdt foredrag om prosjektet lys i gamle hus på medlemsmøte i Bergen lokallag, på Stranges Stiftelse i Klostergaten 28 i strøket Nøstet i Bergen. Bygget har historie tilbake til 1609 som fattighus for kvinner og nåværende bygg ble oppført i 1751. Stranges var den perfekte setting for tema om det å ta vare på og bruke gamle hus.

Fotograf Marita Aarekol i BT åpnet møtet med å vise sine gripende bilder om hus som står tomme og trenger folk. Både hus og historier fra lokalområdet satte stemningen før Bianca fortsatte med hvordan foreningen jobber med kartlegging og aktivisering i utvalgte pilotkommuner.

Etter hyggelig mingling og lett servering ble det utdeling av midler fra Aagot Charlotte Thetings Legat til Line og Inge Rå for å restaurere en nydelig blå dobbeltdør i deres hus fra 1895 i Søndre Kleivesmauet. Det var godt fremmøte og foredragsholderne ga god informasjon og råd i forbindelse med bevaring av gamle hus.

Stranges Stiftelse, i Fortidsminneforeningen eie

Fattighuset Stranges Stiftelse ga i 1751 rom til 31 beboere, det vil si at det lå to personer i hvert sovekammer. Senere ble antallet beboere redusert til 15. Bygningen beholdt sin opprinnelige bruk fram til 1972, og følgelig er interiøret er svært godt bevart. Stranges Stiftelse er formelt ikke vedtaksfredet av Riksantikvaren, men i 1975 ble det inngått en avtale om at bygget skal behandles som om det var fredet.

Fortidsminneforeningen overtok eiendommen i 1972, og bygget fungerer i dag som sekretariat for Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland. Lokallaget jobber for kulturminnevern i Bergen og er ledet av Inger-Lise Skarstein. Se mer på deres Facebookside. Fotograf Marita Aarekol er særlig opptatt av gamle hus og synes menneskemøter er den store gleden ved fotografyrket. Se mer av hennes arbeid på Instagram.