Gård og småbruksdrømmen – utenfor allfarvei!

Hver femte gård er nedlagt, vi har flere ødegårder nå enn etter svartedøden. Kan en ny generasjon gårdbrukere snu trenden? De er unge og de roper ‘Slipp oss til!’. Og de ønsker ikke nødvendigvis å ta over storbruk. De har ikke nødvendigvis odelsrett, men dertil arbeidslyst og pågangsmot. Vel så gjerne er det et ønske å finne en plass, der ingen kunne tru at nokon kunne bu, enten om det er langt til skogs, i fjellet eller lengst ute i havet. Småbruk er byttet ut med et mer bevisst og bærekraftig, Småskala landbruk.

Småbruksdrømmen, eller det å drive mindre, er ikke som noen kanskje tror, et landlig liv med et par høner på tunet. Det handler tvert i mot om å brette opp armene for å ta vare på det vi har. Blåse i liv i gamle bruk og drive landbruk i takt med naturen – og gjerne i et felleskap. Det er unge folk, fulle av ideer, pågangsmot og arbeidslyst. De søker seg ut av byene, for å satse på en bærekraftig matproduksjon. Her er noen av dem.

Åpentlandskap i Nordland

Med utsikt til Lofoten dyrkes det mat under midnattssolen i et arktisk klima. Åpentlandskap har spesialisert seg på å dyrke poteter, med minst mulig klimaavtrykk. En av kampsakene har vært å redusere matsvinn, etter at de fant ut at så mye som hver tredje potet som dyrkes kastes. Nå har de stoppet at poteter sorteres ut på grunn av feil størrelse eller form. For eksempel, små poteter er nå et eget populært spesialprodukt. Gården drives av Dina og Henning. @aapentlandskap

Fjordbruket i Trøndelag

Fjordbruket er et småbruk på Fjellværsøya, basert på felleskap, samarbeid og kreativitet. Driften baserer seg på lokale tradisjoner og med mål om å være sirkulær. Visjon om mer nærhet til maten vi spiser og et ønske om en mer bærekraftig matproduksjon. Gården er drevet av Anne. @fjordbruket

Levande Lundelien i Innlandet

Et lys I gamle hus-prosjekt i Sør-Aurdal i Valdres, på en forlatt gård som ikke hadde vei, vann eller strøm. De har geiter, dyrker grønnsaker, høster av naturen og jobber med manuell hogst. Arrangerer dyrkekurs og har spesialisert seg på permakultur. Gården er drevet av Ina og Maurice. @levandelundelien

Polarhagen Lofoten I Nordland

Lofoten: Produksjon av økologisk og biodynamisk grønt uten bruk av traktor. Alt selges direkte til restauranter og fra gårdsbutikk. Driver også dyrkekurs, pop up-restaurant med pizzakvelder, AirBnB-utleie og i gang med å bygge om det gamle fjøset til en vegansk restaurant med grønnsaker fra gården. Gården er drevet av Parsa og Lisa, med planer om et andelslandbruk i 2024. @polarhagenlofotoen

Hva har denne typen gårdsdrift til felles med bygningsvern og Lys i gamle hus? Svaret er omstilling! Og et direkte motsvar på en ensidig tankegang og ressurssløseri. Videre at vi må snu nå, før viktig kunnskap, som er opparbeidet gjennom mangfoldige generasjoner, går tapt. Dette gjelder både kunnskap om håndverk, om hvordan vi tar vare på gamle hus og også miljøet rundt, hvordan vi driver, dyrker og høster. Først da kan vi begynne å snakke om bærekraft.

Kanskje flere forlatte gårder kan forenes med de som ønsker å drive? Vi sier – slipp de inn!