Gratis ENØK-rådgivning for eiere av eldre bygninger i Rollag

Huseiere i vår pilotkommune Rollag kunne starte året med en gledelig nyhet. Alle eiere av eldre bygninger (før ca. 1960) i Viken kan nå bestille gratis energirådgivning, på nett eller med befaring. Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. … Les mer

Lys i gamle hus, året 2022

Kan over 200.000 tomme hus reddes, settes i stand og komme i bruk igjen? Det er det Fortidsminneforeningen ønsker å finne ut, av gjennom pilotprosjektet Lys i gamle hus. Fra skisse til igangsatt pilotprosjekt Planer for prosjektet, fra målsetning til strategi, budsjett og finansiering, lå endelig ferdig sommeren 2022. Målet er å koble eiere av … Les mer

Månedlig nyhetsbrev for Lys i gamle hus

Fra og med desember 2022 kan du motta et månedlig nyhetsbrev fra prosjektet Lys i gamle hus. Dette kan være av interesse for alle som har et hjerte for gamle hus, de som leter etter drømmeplassen og de som allerede har funnet den! Gode råd Basert på Fortidsminneforeningens kunnskap med bygningsvern siden 1844 vil vi … Les mer

Naust og sjøhus er truet!

Hvert år mister vi gamle hus som enten gir etter for forfall, eller som blir revet. Med ønske om å få en oversikt over situasjonen så startet Riksantikvaren et tjue år langt arbeid med feltarbeid. Nå foreligger resultatet og det er registrert at det er sjøhus og naust er mest utsatt, i forhold til forfall … Les mer

Gode eksempler på ny bruk og ombruk

Gamle bygninger ute av bruk og i forfall kan fremstå som håpløse, når de egentlig representerer mange muligheter. Ofte er kvaliteten overraskende bra og bygget kan leve videre i mange år, men rett istandsetting og videre bruk. For å inspirere så har Riksantikvaren delt noen gode prosjekt som viser ny bruk og ombruk av gamle … Les mer

Gode råd og tiltak til eiere av gamle hus

Nettportalen Bygg og Bevar er et samarbeidsprogram mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Nettsiden skal spre kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar har vokst til et kunnskapssenter der eiere av gamle hus kan få gode råd om det meste rundt … Les mer